سامانه مدرسه هوشمند پویانمرکز آموزشی متوسطه دو فرزانگان استان کرمانشاه

شماره های تماس :
مدیریت مرکز 7255451
معاونت چهارم : 7255450
معاونت دهم و سوم : 7261200
معاونت پژوهشی : 7261400
 

نام:
آدرس پست الکترونیکی:
شماره ی تلفن :
پیام:
تصویر امنیتی: